Vietnamese Tiếng Việt – Lifestyle 6 Resources

 

Ung thư da (Skin cancer)

Hãy tải xuống tài liệu Lifestyle 6 (Lối sống) bằng tiếng Việt của chúng tôi.

View more

Chống nắng và trẻ em (Sun protection and young children)

Hãy tải xuống tài liệu Lifestyle 6 (Lối sống) bằng tiếng Việt của chúng tôi.

View more

Bảo vệ da của quý vị khỏi bị ung thư da (Protecting your skin from skin cancer)

Hãy tải xuống tài liệu Lifestyle 6 (Lối sống) bằng tiếng Việt của chúng tôi.

View more

Dán phim cách nhiệt cửa kính và giảm phơi nhiễm UVR (Window tinting and reducing UVR)

Hãy tải xuống tài liệu Lifestyle 6 (Lối sống) bằng tiếng Việt của chúng tôi.

View more

Hút thuốc và nguy cơ ung thư (Smoking and cancer risk)

Hãy tải xuống tài liệu Lifestyle 6 (Lối sống) bằng tiếng Việt của chúng tôi.

View more

Hút thuốc và trẻ em (Smoking and your baby)

Hãy tải xuống tài liệu Lifestyle 6 (Lối sống) bằng tiếng Việt của chúng tôi.

View more

Hít khói thuốc thụ động (Second-hand smoke)

Hãy tải xuống tài liệu Lifestyle 6 (Lối sống) bằng tiếng Việt của chúng tôi.

View more

Rượu bia và nguy cơ ung thư (Alcohol and cancer risk)

Hãy tải xuống tài liệu Lifestyle 6 (Lối sống) bằng tiếng Việt của chúng tôi.

View more

Ăn uống lành mạnh và giảm nguy cơ ung thư (Healthy eating and reducing your cancer risk)

Hãy tải xuống tài liệu Lifestyle 6 (Lối sống) bằng tiếng Việt của chúng tôi.

View more

Vận động cơ thể để giảm nguy cơ ung thư (Physical activity to reduce your cancer risk)

Hãy tải xuống tài liệu Lifestyle 6 (Lối sống) bằng tiếng Việt của chúng tôi.

View more

Phát hiện ung thư sớm cho nam giới (Early detection of cancer for men)

Hãy tải xuống tài liệu Lifestyle 6 (Lối sống) bằng tiếng Việt của chúng tôi.

View more

Phát hiện ung thư sớm ở phụ nữ (Finding cancer early in women)

Hãy tải xuống tài liệu Lifestyle 6 (Lối sống) bằng tiếng Việt của chúng tôi..

View more

Tầm soát ung thư ruột (Bowel cancer screening)

Hãy tải xuống tài liệu Lifestyle 6 (Lối sống) bằng tiếng Việt của chúng tôi..

View more

Tầm soát ung thư cổ tử cung (Cervical cancer screening)

Hãy tải xuống tài liệu Lifestyle 6 (Lối sống) bằng tiếng Việt của chúng tôi.

View more

Nhận biết ung thư vú (Breast awareness)

Hãy tải xuống tài liệu Lifestyle 6 (Lối sống) bằng tiếng Việt của chúng tôi.

View more